loading

Deze website maakt gebruik van Cookies

BoschPlay

  • BoschPlay

Ontwerp een 2D karakter, geïnspireerd op het werk van Jheronimus Bosch. Wek deze tot leven, tijdens een animatieworkshop door professionele gamedesigners. En ontwikkel zo een eigen geanimeerde game, gebaseerd op de het schilderij De zeven hoofdzonden. Dat is de gedachte achter het interactieve animatie- en gameproject BoschPlay.

BoschPlay bestaat uit drie onderdelen. Onderdeel één vindt plaats op school, door de eigen docent(en) beeldende vorming. De leerlingen ontwerpen een (game)karakter met Bosch’ werk als inspiratie. Tijdens het tweede onderdeel worden de gamekarakters gedigitaliseerd en tot leven gewekt in een animatieworkshop. In het laatste onderdeel ontmoeten alle gamekarakters elkaar in de BoschPlay-game op het grote doek. In de game - geïnspireerd op het schilderij De zeven hoofdzonden van Jheronimus Bosch - worstelen leerlingen zich door de hoogmoed, hebzucht, lust, jaloezie, gulzigheid, woede en luiheid heen.

Voorafgaand aan deze les ontvangen de docenten een lesbrief en posters van enkele schilderijen van Jheronimus Bosch.

BoschPlay is een initiatief van Bureau Babel en komt tot stand door samenwerking met Helicon VMBO Den Bosch, Gamestudio Blewscreen, Wave of Tomorrow, Erik van Drunen en De Muzerije.

Culturele instelling:
Bureau Babel
Doelgroep:
voortgezet onderwijs
Niveau:
VMBO onderbouw
Discipline:
beeldende kunst
nieuwe media
Beschikbaar voor:
scholen uit 's-Hertogenbosch
Locatie:
op locatie
Duur:
3 onderdelen: 2 lessen op school en 1 onderdeel design en gamen
Kosten:
Afhankelijk van invulling
Culturele competentie:
analyserend vermogen
creërend vermogen
receptief vermogen
Lesmateriaal:
ja